Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět

Seznam pořádaných seminářů

Zpracování osobních údajů GDPR

Aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 110/2017
Objednat 20.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Mgr. Beck Petr - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

CESTOVNÍ NÁHRADY
Aktuální právní úprava při poskytování cestovních náhrad v roce 2021
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 494/2016
Objednat 20.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat10.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. Helena ÚLEHLOVÁ - Ministerstvo práce a sociálních věcí, členka pracovní komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády ČR

DOTAČNÍ TITULY V RÁMCI VEŘEJNÉ PODPORY & SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 
(nové podmínky v roce - 2021)
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 507/2018
Objednat 11.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat18.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat27.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat08.06.2021 ÚSTÍ NAD LABEM - hotel "BOHEMIA", Mírové náměstí 6
Objednat17.06.2021 HRADEC KRÁLOVÉ - Hotel "ALESSANDRIA", třída SNP 2
Lektoři semináře:
 Ing. PTÁČEK Petr - Nejvyšší kontrolní úřad

FKSP a sociální fondy, aktuální stav a novinky pro rok 2021
Objednat 10.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Ing. ŠABO Martin - Ministerstvo financí ČR

HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 315/2016
Objednat 20.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. HEŘMANOVÁ Adéla - Ministerstvo financí ČR

KRONIKY OBCÍ  - V minulosti a současné praxi
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 148/2021
Objednat 01.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 BUDÍKOVÁ Alena - Odborný lektor, kronikář

MATRIKA
AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 430/2016
Objednat 20.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. HÁLOVÁ Jana - Ministerstvo vnitra ČR

MATRIKA JMÉNO A PŘÍJMENÍ, Aktuální právní úprava
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR: AK/PV - 83/2020
Objednat 10.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. HÁLOVÁ Jana - Ministerstvo vnitra ČR

MÍSTNÍ POPLATKY
NOVÉ ZPOPLATNĚNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2021
(novela zákona o místních poplatcích, nový zákon o odpadech a novela daňového řádu účinné od 1.1.2021) 
Objednat 28.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ - Ministerstvo financí vedoucí oddělení MP, lektorka IMS MV ČR

MZDOVÉ AKTUALITY 
novinky roku 2021 na praktických příkladech
Objednat 03.06.2021 PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednat08.06.2021 LIBEREC - hotel "Liberec", Šaldovo nám. 6
Lektoři semináře:
 Ing.Marie HAJŠMANOVÁ - soudní znalec v oboru účetnictví a mezd, mzdový auditor s garancí IES
 Vlasta NOVÁČKOVÁ - ekonomický poradce, specialista na problematiku sociálního a zdravotního pojištění

NÁJEMNÍ PRÁVO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, NÁJEM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 258/2017
Objednat 27.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. Jan WAGNER - Odborný lektor s akreditací MVČR

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA (účinnost leden 2021)
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 142/2017
Objednat 21.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. SVOBODOVÁ Zuzana, Ph.D. - Odborný lektor v oblasti životního prostředí

NOVÉ  MÍSTNÍ  POPLATKY  ZA  KOMUNÁLNÍ  ODPAD
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 243/2020
Objednat 08.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ - Odborný a dlouholetý lektor

NOVELA ZÁKONA O DPH pro rok 2021
Objednat 30.09.2021 PLZEŇ - hotel "CENTRAL", náměstí Republiky 33
Lektoři semináře:
 Ing. Alena PETELÍKOVÁ - Finanční úřad pro Plzeňský kraj

OBŘADY A SLAVNOSTI V PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ
Objednat 21.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat17.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 STRÁNSKÁ Zdena - Odborný lektor

OPATROVNICTVÍ DOSPĚLÝCH 
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 223/2019; MVČR - AK/VE - 135/2019 
Objednat 03.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Bc. PODIVÍNSKÁ Irena, DiS. - Odborný lektor

OVĚŘOVÁNÍ - AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV-462/2018
Objednat 03.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. HÁLOVÁ Jana - Ministerstvo vnitra ČR

POSTUPY ÚČTOVÁNÍ
DLOUHODOBÝ MAJETEK - účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 158/2017
Objednat 25.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat28.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Ing. Josef PODHORSKÝ - Specialista na účetnictví OSS, PO, ÚSC, autor či spoluautor řady odborných publikací, auditor

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY OVZDUŠÍ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 122/2021; AK/VE - 74/2021
Objednat 20.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Mgr. ŠALPLACHTOVÁ Eva - Ministerstvo životního prostředí ČR

PROBLEMATIKA DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY
Objednat 18.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 BRODECKÁ Věra - Odborný lektor
 Ing. Karel BAŠUS - odborný poradce v energetických odvětvích

Prováděcí předpisy k aktualizovanému zákoníku práce
Objednat 17.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. Ladislav JOUZA - Rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV, spoluautor pracovněprávních předpisů, advokát, vyznamenaný jako právník roku

RODINNÉ PRÁVO
Seminář je akreditovaný MVČR AK/PV - 248/2017
Objednat 13.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat17.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. HÁLOVÁ Jana - Ministerstvo vnitra ČR

ROZPOČET A FINANCE ÚSC V PRAXI
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR: AK/PV - 235/2020, AK/VE - 163/2020
Objednat 10.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Ing. Ladislav TOMAN, MPA. - lektor a vedoucí finančního odboru v praxi

ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ, SLUŽEB SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTŮ 
--informace o transpozici směrnice EP a Rady EU--

Objednat 27.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 BRODECKÁ Věra - Odborný lektor

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2021
 - aktuality, návrh novely zákona o sociálních službách a výklad zákona a příklady z praxe
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV 411/201
Objednat 01.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. Eva RÁŽOVÁ - Ministerstvo práce a sociálních věcí

STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - Aktuální otázky
Pro úředníky matričních a krajských úřadů
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MVČR : AK/PV - 209/2017
Objednat 25.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Mgr. ŠŤASTNÝ Petr - Ministerstvo vnitra ČR

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
Objednat 18.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat03.06.2021 PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednat08.06.2021 ÚSTÍ NAD LABEM - hotel "BOHEMIA", Mírové náměstí 6
Lektoři semináře:
 Ing. DUREC Martin - daňový poradce

Výkon kontrol ve sféře veřejných financí
Seminář je akreditovaný MVČR AK/PV - 435/2016
Objednat 20.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat03.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat10.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. KOCIÁN Miroslav - Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem

VYMÁHÁNÍ POPLATKŮ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR: AK/PV - 70/2020
Objednat 14.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat25.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat03.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat15.06.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Mgr. VIŠŇOVSKÁ Jana - Finanční úřad - Vedoucí oddělení daňového procesu

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Objednat 21.05.2021 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednat01.06.2021 PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Lektoři semináře:
 Mgr. KROUPA Michal - Odborný lektor

Zpět Zpět