Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět

Seznam pořádaných seminářů

Zpracování osobních údajů GDPR

CESTOVNÍ NÁHRADY
Aktuální právní úprava při poskytování cestovních náhrad v roce 2022
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 494/2016
Objednat 08.12.2022 ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dům kultury METROPOL, Senovážné náměstí 248/2
Objednat16.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. Helena ÚLEHLOVÁ - Ministerstvo práce a sociálních věcí, členka pracovní komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády ČR

EVIDENCE OBYVATEL, TRVALÝ POBYT A RODNÁ ČÍSLA
Aktuální právní úprava
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MV AK/PV - 520/2016
Objednat 06.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. PEČINKOVÁ Drahoslava - Lektorka Institutu MS MVČR

FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 435/2016
Objednat 09.12.2022 PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Lektoři semináře:
 JUDr. KOCIÁN Miroslav - Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem

FKSP a sociální fondy, aktuální stav a novinky pro rok 2022
Objednat 09.12.2022 PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Lektoři semináře:
 Ing. ŠABO Martin - Ministerstvo financí ČR

KRONIKY OBCÍ  - V minulosti a současné praxi
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 148/2021
Objednat 13.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 BUDÍKOVÁ Alena - Odborný lektor, kronikář

MATRIKA - Aktuální právní úprava SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 430/2016
Objednat 13.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. HÁLOVÁ Jana - Lektorka Institutu MS MVČR

MÍSTNÍ POPLATKY V PRAXI 
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 243/2020, 83/2020
Objednat 06.12.2022 PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Lektoři semináře:
 JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ - Odborný a dlouholetý lektor

MÍSTNÍ POPLATKY:
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
Seminář je akreditován AK/PV-112/2013
Objednat 08.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ - Ministerstvo financí vedoucí oddělení MP, lektorka IMS MV ČR

OBŘADY A SLAVNOSTI V PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV-378/2021
Objednat 13.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 STRÁNSKÁ Zdena - Odborný lektor

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Aktuální otázky právní úpravy ochrany přírody a krajiny
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 191/2016
Objednat 08.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Mgr. Eva MAZANCOVÁ - Ministerstvo životního prostředí

Pokladna – organizace a vedení pokladní služby u vybraných účetních jednotek
Objednat 13.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 SVOBODOVÁ Jaroslava - Odborný lektor

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY OVZDUŠÍ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 122/2021; AK/VE - 74/2021
Objednat 13.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Mgr. ŠALPLACHTOVÁ Eva - Ministerstvo životního prostředí ČR

PROBLEMATIKA DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY
Objednat 13.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 BRODECKÁ Věra - Odborný lektor
 Ing. Karel BAŠUS - odborný poradce v energetických odvětvích

RODINNÉ PRÁVO
Seminář je akreditovaný MVČR AK/PV - 248/2017
Objednat 06.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. HÁLOVÁ Jana - Lektorka Institutu MS MVČR

ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ, SLUŽEB SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTŮ 
--informace o transpozici směrnice EP a Rady EU--
Objednat 13.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 BRODECKÁ Věra - Odborný lektor

STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - Aktuální otázky
Pro úředníky matričních a krajských úřadů
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MVČR : AK/PV - 209/2017
Objednat 08.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Mgr. ŠŤASTNÝ Petr - Ministerstvo vnitra ČR

Účetní závěrka 2022 některých vybraných účetních jednotek v příkladech a změny právních předpisů v oblasti účetnictví od 1.1.2023
Objednat 08.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 SVOBODOVÁ Jaroslava - Odborný lektor

Účetní závěrka bytových družstev a společenství vlastníků za rok 2022
Objednat 06.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Ing. DUREC Martin - daňový poradce

VYMÁHÁNÍ POPLATKŮ
po novele OSŘ, účinné od 1.7.2021
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR: AK/PV - 70/2020
Objednat 15.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 Mgr. VIŠŇOVSKÁ Jana - Finanční úřad - Vedoucí oddělení daňového procesu

ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY
A ŘÍZENÍ O NICH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 109/2017 a AK/PV - 113/2013
Objednat 06.12.2022 WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Lektoři semináře:
 JUDr. ZAJONC Myron - Ministerstvo vnitra ČR

Zpět Zpět