Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v účetním období 2022
 
Lektor semináře:
SVOBODOVÁ Jaroslava - Odborný lektor
Objednatmapa
09.06.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům některých vybraných účetních jednotek (např. organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací)

Program semináře:
výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně způsobů oceňování,
výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně vymezení položek, které jsou předmětem odpisování, 
výklad ustanovení Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
- způsoby odpisování – rovnoměrný, výkonový, komponentní,
- stanovení předpokládané doby používání majetku
- stanovení postupů pro vypracování (sestavení) odpisového plánu – příklady
- stanovení odpisového plánu, úprava odpisového plánu,
- stanovení zbytkové hodnoty, zohlednění zbytkové hodnoty v odpisovém plánu, 
- odpisování dlouhodobého majetku v souladu  s Českým účetním standardem č. 708
- příklady účetních odpisů včetně postupů účtování 

Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování webináře.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět