Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v účetním období 2023
 
Lektor semináře:
SVOBODOVÁ Jaroslava - Odborný lektor
Objednatmapa
20.04.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Odpisování dlouhodobého majetku

u vybraných účetních jednotek v účetním období 2023

 

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům některých vybraných účetních jednotek (např. organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací)

 

Program semináře

-        výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně způsobů oceňování,

-        výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně vymezení položek, které jsou předmětem odpisování,

-        výklad ustanovení Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

-        způsoby odpisování – rovnoměrný, výkonový, komponentní,

-        stanovení předpokládané doby používání majetku

-        stanovení postupů pro vypracování (sestavení) odpisového plánu – příklady

-        stanovení odpisového plánu, úprava odpisového plánu,

-        stanovení zbytkové hodnoty, zohlednění zbytkové hodnoty v odpisovém plánu,

-        odpisování dlouhodobého majetku v souladu  s Českým účetním standardem č. 708

-        příklady účetních odpisů včetně postupů účtování 

Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování webináře.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět