Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
MÍSTNÍ POPLATKY A VÝKON JEJICH SPRÁVY PO ZÁSADNÍCH NOVELÁCH.
Lektor semináře:
JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ - Ministerstvo financí vedoucí oddělení MP, lektorka IMS MV ČR
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Místní poplatky a výkon jejich správy po zásadních novelách

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků, do jejichž pracovní náplně patří místní poplatky a jejich správa. Cílem semináře je seznámit úředníky s danou problematikou komplexně, především v kontextu zásadních novel zákona o místních poplatcích v roce 2019 až 2020 a novely daňového řádu. Seminář je doplněn  aktuálními poznatky a řešením otázek, které vyvstaly v praxi a také upozorněním a vysvětlením nejčastějších nesprávností, kterých se dopouští někteří správci poplatků při správě místních poplatků. 


Program semináře:

Jednotlivé místní poplatky, jejich konstrukční prvky 

- a to především s ohledem na změny zákona o místních poplatcích vyplývajících z posledním novel zákona (poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatky za komunální odpad a další)

- upozornění na poznatky z nesprávné praxe při aplikaci zákona

- nejčastější dotazy týkající se jednotlivých místních poplatků

Zavedení a správa místních poplatků

- náležitosti obecně závazné vyhlášky

- ohlašovací povinnost, lhůty pro její plnění

- stanovení  a placení místních poplatků

- nejčastější dotazy týkající se správy místních poplatcích

Otázky a odpovědi, individuální konzultace

SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN AK/PV - 112/2013
Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování webináře. 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat: 
Zpět Zpět