Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY OVZDUŠÍ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 122/2021; AK/VE - 74/2021
Lektor semináře:
Mgr. ŠALPLACHTOVÁ Eva - Ministerstvo životního prostředí ČR
Objednatmapa
13.12.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

1. Právní úprava ochrany ovzduší
Přehled platných právních předpisů upravujících ochranu ovzduší v aktuální podobě
Prováděcí předpisy k zákonu o ochraně ovzduší    
                                                        
2. Ochrana kvality ovzduší a koncepční nástroje
Imisní limity
Smogové situace
Programy zlepšování kvality ovzduší   
                                                           
3. Zdroje znečišťování ovzduší
Zdroje znečišťování ovzduší
Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
Sčítání kapacit zdrojů
Přípustná úroveň znečišťování ovzduší (emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu, přípustná tmavost kouře)
                                                                            
4. Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
Povinnosti „vyjmenovaných“ zdrojů
Povinnosti „nevyjmenovaných“ zdrojů
Ekonomické nástroje - poplatky za znečišťování ovzduší
                                                                                    
5. Povolování zdrojů znečišťování ovzduší
Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
Stanoviska, závazná stanoviska a povolení krajských úřadů
Závazná stanoviska obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
                                                                                
6. Kontroly zdrojů, přestupky a správní delikty v oblasti ovzduší
Kompetence ČIŽP a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ke kontrole zdrojů znečišťování ovzduší
Nápravná opatření
Kontroly malých spalovacích zdrojů


Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět