Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
OVĚŘOVÁNÍ - AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 462/2018, 
Lektor semináře:
JUDr. HÁLOVÁ Jana - Lektorka Institutu MS MVČR
Objednatmapa
11.05.2023
Plzeň - PLZEŇ - Webseminář, Hotel Central - nám. Republiky 33
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

(právní úprava po novele zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 1. Platná právní úprava
 2. Působnost na úseku ověřování
 3. Kdo může provádět ověřování

 4. VIDIMACE
  - Pojem
  - Způsob vyznačení vidimace
  - Ověřovací doložka pro vidimace, kdy se neprovede vidimace

 5. LEGALIZACE
  - Pojem
  - Legalizace za účasti dvou svědků
  - Způsob vyznačení legalizace
  - Ověřovací doložka pro legalizaci
  - Kdy se neprovede legalizace
  - Prokázání totožnosti žadatele o legalizaci

 6. Postup krajského úřadu, úřadu s rozšířenou působností, obecního úřadu, České pošty, Hospodářské komory neprovedou-li vidimaci nebo legalizaci 
 7. Evidence vidimací a legalizací
 8. Podpisové vzory, vzory otisků úředního razítka
 9. Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace
 10. Kontrolní činnost
 11. Ověřování podle notářského řádu
 12. Ověřování podle zákona o advokacii
 13. Ověřování velitelem lodě
Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování webináře. 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  Plzeň    
Zpět Zpět