Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
EVIDENCE OBYVATEL, TRVALÝ POBYT A RODNÁ ČÍSLA
Aktuální právní úprava
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MV AK/PV - 520/2016
Lektor semináře:
JUDr. PEČINKOVÁ Drahoslava - Lektorka Institutu MS MVČR
Objednatmapa
23.03.2023
PRAHA - Webseminář, Hotel GLOBUS - Gregorova 2115/10
Objednatmapa
18.05.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
13.06.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

 • Evidence obyvatel
  • Základní pojmy, právní normy a právní předpisy související.
  • Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, zápis a užívání údajů.
  • Agendový informační systém evidence obyvatel.
  • Poskytnutí údajů z agendového  informačního systému evidence obyvatel 
   • oprávněným subjektům
   • na žádost obyvatel
  • Poskytování údajů z registru obyvatel - zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
  • Kontrola údajů v informačním systému evidence obyvatel, odstraňování nesouladů.
  • Reklamace údajů.
  • Zprostředkování kontaktu.
 • Trvalý pobyt občanů
  • Hlášení
  • Změny
  • Zrušení
  • Ukončení trvalého pobytu
  • Ohlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně
  • Určení místa trvalého pobytu občana v době narození, po ukončení pobytu v zahraničí, po nabytí státního občanství
  • Přestupky na úseku evidence obyvatel
  • Příklady z praxe
 • Rodná čísla
  • Registr rodných čísel
  • Výdejová místa
  • Doklad o přiděleném rodném čísle
  • Přidělení rodného čísla
  • Změna rodného čísla
  • Ověřování a osvědčování rodného čísla
  • Potvrzení změny rodného čísla
 • Poskytování údajů z registru obyvatel - zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Přestupky a jiné správní delikty na úseku rodných čísel
 • Diskuse a dotazy

Cílem vzdělávacího programu je aktualizovat, zkvalitnit a rozšířit znalosti a praktické dovednosti úředníků a vedoucích úředníků pří výkonu realizace správní činnosti při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.
 
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MV AK/PV - 520/2016
Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  PRAHA     WEBINÁŘ     WEBINÁŘ    
Zpět Zpět