Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
VYMÁHÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
po novele OSŘ, účinné od 1.7.2021
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR: AK/PV - 70/2020, AK/PV - 432/2022
Lektor semináře:
Mgr. VIŠŇOVSKÁ Jana - Finanční úřad - Vedoucí oddělení daňového procesu
Objednatmapa
23.03.2023
PRAHA - Webseminář, Hotel GLOBUS - Gregorova 2115/10
Objednatmapa
18.04.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
23.05.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
20.06.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Vymáhání místních poplatků 
aktuální informace po novele Občanského soudního řádu účinné od 1.7.2021 (chráněný účet)

Právní úprava exekuce na peněžitá plnění dle správního řádu - příslušnost exekučního správního orgánu, obecný správce daně, obecná úprava správní exekuce.
2. Procesní postup při správě místních poplatků; kdy volit postup podle zákona o místních poplatcích, kdy podle daňového řádu a kdy podle občanského soudního řádu.
3. Daňová exekuce jako jeden ze způsobů vymáhání pohledávek.
4. Předpoklady nařízení daňové exekuce, vztah úpravy v daňovém řádu k úpravě v občanském soudním řádu.
5. Jednotlivé druhy exekučních titulů, materiální a formální vykonatelnost exekučního titulu.
6. Lhůta pro placení daně a úkony přerušující její běh.
7. Vyloučení majetku z daňové exekuce.
8. Odklad a zastavení daňové exekuce.
9. Exekuční náklady.
10. Způsoby provedení daňové exekuce – srážky ze mzdy, přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, přikázání jiné peněžité pohledávky, postižení jiných majetkových práv, prodej movitých věcí, prodej nemovitých věcí.
11. Vymáhání nedoplatků po nezletilých.
12. Vymáhání místních poplatků u dlužníků, u kterých byl zjištěn úpadek - obecně o insolvenčním řízení - prohlášení úpadku, způsoby řešení úpadku, postavení dlužníka a insolvenčního správce, přezkumné jednání, dopad skončení insolvence na závazky dlužníka; jak se promítnou jednotlivé fáze insolvence do řízení o místních poplatcích.

Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  PRAHA     WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     WEBINÁŘ    
Zpět Zpět