Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ŠKOL - Webinář je akreditovaný MVČR - AK/PV 10/2013
Lektor semináře:
JUDr. Eva JANEČKOVÁ - Odborný lektor
Objednatmapa
28.03.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Přijímací řízení do škol

Zahájení přijímacího řízení:

1. Kritéria – mateřské školy

2. Kritéria – základní školy

3. Spory mezi zákonnými zástupci

4. Dobrá víra ředitele školy

5. Odklad povinné školní docházky

6. Předčasné zahájení povinné školní docházky

Správní řízení:

1. Vztah správního řádu a školského zákona:

ü Základní právní předpisy

ü Vztah základních právních předpisů

2. Správní řízení:

ü Správní řízení ve školách

ü Postavení ředitele školy ve správním řízení

3. Vedení správního řízení:

ü Oprávněné úřední osoby

ü Správní spis

ü Spisový přehled

ü Nahlížení do spisu

4. Zahájení správního řízení:

ü Zahájení řízení z moci úřední

ü Zahájení řízení na žádost

5. Rozhodnutí:

ü Formální náležitosti

ü Výroková část

ü Odůvodnění

ü Poučení

ü Lhůta pro vydání rozhodnutíÚčastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět