Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Výkon správy místních poplatků i z pohledu daňového řádu po jeho velké novele.
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 243/2020
Lektor semináře:
JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ - Odborný a dlouholetý lektor
Objednatmapa
03.06.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
14.06.2022
LIBEREC - hotel "Liberec", Šaldovo nám. 6
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Výkon správy místních poplatků i z pohledu daňového řádu po jeho velké novele

Aktuality 
Jednotlivé místní poplatky (komentář k nové právní úpravě, včetně diskuze na základě otázek jednotlivých posluchačů.).
Procesní rozdíly mezi poplatkem za systém nakládání s komunálním odpadem a poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Postup správce poplatku v řízení, jehož cílem je správné zjištění, stanovení a úhrada poplatku (vyhledávací činnost správce poplatků, podání poplatkového subjektu, lhůty, vyměření, doručování a placení poplatku.
Nový procesní postup pro posečkání, přeplatek, provádění daňové kontroly, včetně odstranění pochybností správcem poplatku.
Diskuse s využitím praktických příkladů z praxe.
Dotazy a odpovědi.
Dotazy lze uplatnit i písemně, v době před uskutečněním daného semináře, prostřednictvím vzdělávací agentury ORKAM Plzeň. 

     Seminář je určen pro pracovníky obecních a krajských úřadů zajišťujících výkon správy místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování obecně závazných vyhlášek.  Ve správní činnosti bude kladen důraz na velkou změnu daňového řádu, jejíž účinnost je od 1.1.2021.  Součástí semináře budou i požadavky na zajištění tzv. „dobré správy“ v souvislosti se  stanovením výše poplatku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, na náležitosti těchto rozhodnut a  doručování písemností správcem poplatku.
Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování webináře a písemné materiály.

 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     LIBEREC    
Zpět Zpět