Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ V ROCE 2023 - SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 102/2018
Lektor semináře:
JUDr. CIGÁNEK Milan - Rada pro veřejný dohled nad auditem
Objednatmapa
21.03.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Opravné prostředky ve správním řízení:

 Přednáška poskytuje praktický výklad k řádným, dozorčím i mimořádným opravným prostředkům. Komentovány budou podmínky využití těchto procesních nástrojů, včetně variant možných rozhodnutí. Stranou nezůstanou ani zásadní instituty jako (ne)přípustnost uplatňování nových skutečností a důkazů, zákaz změny v neprospěch, možnosti vyloučení odkladného účinku, rozsah vyjadřování se k podkladům podle § 36 odst. 3 správního řádu nebo autoremedura. Účastníci semináře získají ucelený přehled o všech podstatných institutech relevantních pro vedení tohoto typu řízení. Lektor má v dané oblasti rozsáhlou praktickou zkušenost.
Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět