Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA (účinnost leden 2021)
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 142/2017
Lektor semináře:
JUDr. SVOBODOVÁ Zuzana, Ph.D. - Odborný lektor v oblasti životního prostředí
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

 • NOVÝ ZÁKON O ODPADECH č. 541/2020 Sb. a prováděcí vyhlášky (včetně nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, která vyšla v červenci 2021!)
  - působnost zákona a základní pojmy
  - povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady, černé skládky, školní sběr
  - povolení a souhlas podle nového zákona
  - zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“ pro obce
  - nakládání s vybranými druhy odpadu (biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další),
  - komunální odpad a obecně závazné vyhlášky obcí
  - evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství
  - přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy
  - přechodná ustanovení (dokdy je třeba být v souladu s novou legislativou)
 • POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
 • VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ ve vztahu k obcím (zákon č. 542/2020 Sb.) – pneumatiky, baterie, elektrozařízení a „autovraky“
 • NOVELA ZÁKONA O OBALECH ve vztahu k obcím
 • PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRO OBCE
Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat: 
Zpět Zpět