Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA (účinnost leden 2021)
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 142/2017
Lektor semináře:
JUDr. SVOBODOVÁ Zuzana, Ph.D. - Odborný lektor v oblasti životního prostředí
Objednatmapa
24.03.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
28.04.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
26.05.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
16.06.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

ODPADOVÁ LEGISLATIVA V PRAXI
  • ZÁKON O ODPADECH č. 541/2020 Sb. a prováděcí vyhlášky (Katalog odpadů, o podrobnostech nakládání s odpady).
  - působnost zákona a základní pojmy;

- povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady, černé skládky, školní sběr;

- povolení a souhlasy podle nového zákona;

- zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“ pro obce;

- nakládání s vybranými druhy odpadu (biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další);

- komunální odpad a obecně závazné vyhlášky obcí o obecním systému;

- průběžná evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství;

- přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy;

  • VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ ve vztahu k obcím (zákon č. 542/2020 Sb.) – pneumatiky, baterie, elektrozařízení a „autovraky“
  • INFORMACE O NOVÉ LEGISLATIVĚ K JEDNORÁZOVÝM PLASTŮM (zákon č. 243/2022 Sb. a č. 244/2022 Sb.)
Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     WEBINÁŘ    
Zpět Zpět