Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Účetní závěrka 2022 některých vybraných účetních jednotek v příkladech a změny právních předpisů v oblasti účetnictví od 1.1.2023
Lektor semináře:
SVOBODOVÁ Jaroslava - Odborný lektor
Objednatmapa
08.12.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

 

Účetní závěrka 2022 některých vybraných účetních jednotek

v příkladech a změny právních předpisů v oblasti účetnictví od 1.1.2023

 

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním, majetkovým pracovníkům a pracovníkům, kteří se podílejí na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.

 

 • ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví souvisejících s řádnou účetní závěrkou (např. povinnosti pro vedení účetnictví, průkazný účetní záznam, příklady účetních metod včetně oceňování a odpisování majetku, inventarizace majetku a závazků, ukázky inventurních soupisů, zajištění věrného zobrazení skutečnosti, řádná účetní závěrka)
 • ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zaměřením na řádnou účetní závěrku 2022 příklady sestavení jednotlivých částí,
 • České účetní standardy souvisejících s účetní závěrkou 2022,
 • postup prací účetní uzávěrky - výklad souvisejících postupů účtování - příklady,
 • časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků,
 • vypořádání inventarizačních rozdílů,
 • zjišťování výsledku hospodaření,
 • sestavení účetní závěrky,
 • konečný účet rozvažný,
 • informace o úpravách v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. 1. 2023
 • České účetní standardy účinné od 1. 1. 2023  příklady postupů účtování.

 

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje oběd a nápoj.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět