Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Vztah obce/kraje jako zřizovatele a ředitele školy
Lektor semináře:
JUDr. Eva JANEČKOVÁ - Odborný lektor
Objednatmapa
11.05.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
08.06.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

 

Vztah obce/kraje jako zřizovatele a ředitele školy

 

Dobře nastavená spolupráce mezi ředitelem školy a jejím zřizovatelem je významnou podmínkou úspěchu školy. Obě strany musí znát a respektovat závazné legislativní předpisy, ale stejně důležité jsou i jejich vzájemné vztahy a komunikace. Vztahy zřizovatele a ředitele školy mohou být někdy složité a právně komplikované. V důsledku nejasností může docházet k překračování kompetencí jak ze strany zřizovatele nebo naopak ze strany ředitele.

 

Cílem vzdělávacího programu je vyjasnit toto postavení a přispět k pochopení hranic vzájemných vztahů a kompetenci zúčastněných stran.

 

Úvod

·       Kde jsou největší problémy – pohled ředitele školy?

·       Kde jsou největší problémy – pohled zřizovatele školy?

 

Jmenování na vedoucí pracovní místo

·       Právní úprava

·       Postavení ředitele – statutární orgán

·       Postavení ředitele – vedoucí zaměstnanec

 

Ředitel jako zaměstnanec školy

·       Je ředitel zaměstnancem školy nebo zřizovatele?

·       Zřizovatel v postavení „zaměstnavatele“ vůči řediteli školy

·       Ředitel školy sám sobě zaměstnavatelem?

 

Vztah zřizovatele k zaměstnancům školy

·       Možnost zřizovatele zasahovat do pracovních poměrů zaměstnanců školy

·       Nárok zřizovatele na poskytnutí údajů o zaměstnancích školy

 

Odměňování ředitele škol

·       Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů

·       Plat ředitele

·       Příplatek za vedení

·       Osobní příplatek

·       Odměny

 

Zástupce ředitele školy

·       Jmenování zástupce

·       Zástupce statutárního orgánu x zástupce ředitele školy

 

Kompetence zřizovatele při činnosti školy

·       Zřizovací listina

·       Školská rada

·       Přijímací řízení

·       Školní řád

·       Výroční zpráva, hodnocení školy

·       Výjimka z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů

 

 

Ukončení výkonu funkce ředitele

·       Odvolání ředitele školy

·       Vzdání se funkce

·       Kroky nezbytné po odvolání ředitele nebo po vzdání se funkce

Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     WEBINÁŘ    
Zpět Zpět