Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY
A ŘÍZENÍ O NICH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 109/2017 a AK/PV - 113/2013
Lektor semináře:
JUDr. ZAJONC Myron - Ministerstvo vnitra ČR
Objednatmapa
06.12.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, bude doplněn o zkušenosti z aplikace tohoto zákona v praxi včetně některých metodických závěrů Ministerstva vnitra ke sporným otázkám.
Je určen především pro úředníky územních samosprávných celků a správních úřadů, rozhodujícím v prvním stupni. 
Může být i přípravou oprávněných úředních osob na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti dle ustanovení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a i § 111 odst. 3 zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Program semináře: 

• Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky
  - odpovědnost za přestupek
  - odpovědnost za přestupek fyzické osoby
  - odpovědnost za přestupek právnické osoby
  - odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  - okolnosti vylučující protiprávnost
  - zánik odpovědnosti za přestupek
• Správní tresty a jejich ukládání
  - ukládání správních trestů
  - polehčující a přitěžující okolnosti
  - správní tresty
• Ochranná opatření
  - omezující opatření
  - zabrání věci
• Řízení o přestupcích
  - příslušnost správních orgánů
  - účastníci řízení
  - postup před zahájením řízení
  - postup v řízení
  - zvláštní druhy řízení
  - rozhodnutí o přestupku
  - řízení o odvolání
  - zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
• Evidence přestupků
Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět