Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
MATRIKA JMÉNO A PŘÍJMENÍ, Aktuální právní úprava
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR: AK/PV - 83/2020
Lektor semináře:
JUDr. HÁLOVÁ Jana - Lektorka Institutu MS MVČR
Objednatmapa
20.04.2023
Plzeň - PLZEŇ - Webseminář, Hotel Central - nám. Republiky 33
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

1. Právní úprava 
2. Jméno
- Užívání jména
- Zápis jména dítěte do knihy narození 
- Užívání dvou jmen / zdvojené jméno
- Prohlášení o užívání druhého jména
- Užívání české podoby cizojazyčného jména
- Uvedení jména na matričním dokladu
- Jméno osvojeného dítěte
- Prohlášení o volbě jména – obsah;doklady připojené k prohlášení
3. Příjmení
- Užívání příjmení
- Rodné příjmení  
- Zápis příjmení dítěte do knihy narození
- Příjmení po uzavření manželství 
- Užívání příjmení žen
- Užívání více příjmení
- Příjmení po osvojení/zrušení osvojení
- Příjmení příslušníků národnostních menšin
- Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu
- Příjmení po rozvodu manželství
- Užívání příjmení v nesprávné podobě 
- Užívání příjmení SO  ČR a současně SO EU
4. Změna jména a příjmení
- Změna jména
- Změna příjmení 
- Změna jména a příjmení - cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví 
- Změna příjmení za trvání manželství
- Změna příjmení z jednoho na více příjmení 
- Příslušnost matričního úřadu k povolení změny jména nebo příjmení; žádost – obsah; doklady připojené k žádosti
- Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem
- Zápisy pravomocných rozhodnutí o změně příjmení do matričních knih 
5. Správní poplatky
6. Zápisy pravomocných rozhodnutí o změně příjmení do matričních knih
7. Uznávání cizozemských rozhodnutí ve věci změny příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem 
Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  Plzeň    
Zpět Zpět