Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO NOVELA V ROCE 2023 -  V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU SPÁVOU
Lektor semináře:
JUDr. Ladislav JOUZA - Rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV, spoluautor pracovněprávních předpisů, advokát, vyznamenaný jako právník roku
Objednatmapa
27.04.2023
PRAHA - Webseminář, Hotel GLOBUS - Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Zákoník práce a jeho novela v roce 2023- souvislosti s veřejnou správou

Ekonomická situace a potřeby praxe patří mezi hlavní podněty k novele zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Neméně významnou skutečností je požadavek Evropské unie na transpozici dvou směr nic EU. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU. V těchto směrnicích jsou závěry adresované členským státům EU k zapracování některých práv zaměstnanců do vnitrostátních předpisů.

V semináři se budeme rovněž zabývat nejdůležitějšími změnami v zákoníku práce ve srovnání s pracovněprávní úpravou pro veřejnou správu.

1. Legislativní aktuality v personální oblasti

2. Směrnice EU o sladění rodinného života a pracovních pomníkách – obsah a transpozice do zákoníku práce

3. Novela zákoníku práce 2023 ( charakteristika, zásady, uplatnění ve veřejné správě)

4. Změny v zákoníku práce po novele a srovnání se zákonem o úřednících územních samosprávných celků v oblastech:

- přijímání zaměstnanců (informační povinnost zaměstnavatele, výběrové řízení ve veřejné správě,příslib zaměstnání),

- sjednání pracovního poměru (adhezní pracovní smlouva,obsah pracovní smlouvy,zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou –výjimky ve veřejné správě)

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (srovnání s pracovním poměrem,rozvrh pracovní doby, nárok na dovolenou, odměňování)

- nová pravidla práce na dálku- home office( povinnost zaměstnavatele ke sjednání, úhrada nákladů zaměstnance, bezpečnost práce a pracovní úrazy,kontakt zaměstnance s pracovištěm)

- doručování pracovněprávních písemností,

5. Zvláštní pracovní podmínky pro ženy a matky v souladu se směrnicí EU o sladění rodinného a pracovního života

6. Náhrada mzdy (platu) zaměstnance při nedostatku práce (nový kurzarbeit, překážky v práci na straně zaměstnavatele)

7. Skončení pracovního poměru (organizační změny, odstupné)

8. Dotazy, řešení konkrétních pracovněprávních problémů účastníků

Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět