Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
MÍSTNÍ POPLATKY:
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
Seminář je akreditován AK/PV-112/2013
Lektor semináře:
JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ - Ministerstvo financí vedoucí oddělení MP, lektorka IMS MV ČR
Objednatmapa
08.12.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků, do jejichž pracovní náplně patří místní poplatky a jejich správa. Cílem semináře je seznámit úředníky s danou problematikou komplexně, tj. nejen vymezit konstrukční prvky jednotlivých místních poplatků a jejich správu, ale také vysvětlit charakter místních poplatků a jejich účel. Seminář je doplněn  aktuálními poznatky a řešením otázek, které vyvstaly z praxe a bude upozorněno i na nejčastější nesprávnosti, kterých se dopouští někteří správci místních poplatků při jejich správě. Seminář je určen i pro úředníky, kteří začínají svou praxi v dané oblasti.


Program semináře:

Jednotlivé místní poplatky, jejich konstrukční prvky 

- a to především s ohledem na změny zákona o místních poplatcích vyplývajících z posledním novel zákona (poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatky za komunální odpad a další)


-  rozdíly mezi poplatkem za systém nakládání s komunálním odpadem a poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 


- upozornění na poznatky z nesprávné praxe při aplikaci zákona


- nejčastější dotazy týkající se jednotlivých místních poplatků


Zavedení a správa místních poplatků

- obligatorní a fakultativní náležitosti obecně závazné vyhlášky s upozorněním, co do obecně

   závazných vyhlášek nepatří


- vymezení ohlašovací povinnosti, jako povinnosti nepeněžité povahy, lhůty pro její plnění a

   sankce za její nesplnění


- postup správce poplatku v řízení, jehož cílem je správné zjištění, stanovení a zajištění úhrady

   Poplatku


- nejčastější dotazy týkající se správy místních poplatcích


Otázky a odpovědi, individuální konzultace

Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět