Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
MÍSTNÍ POPLATKY:
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
Seminář je akreditován AK/PV-112/2013
Lektor semináře:
JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ - Ministerstvo financí vedoucí oddělení MP, lektorka IMS MV ČR
Objednatmapa
11.10.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
03.11.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
11.11.2022
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dům kultury METROPOL, Senovážné náměstí 248/2
Objednatmapa
08.12.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin


 rozdíly mezi poplatkem za systém nakládání s komunálním odpadem a poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

- upozornění na poznatky z nesprávné praxe při aplikaci zákona

 

- nejčastější dotazy týkající se jednotlivých místních poplatků

 

Zavedení a správa místních poplatků

- obligatorní a fakultativní náležitosti obecně závazné vyhlášky s upozorněním, co do obecně

   závazných vyhlášek nepatří

 

- vymezení ohlašovací povinnosti, jako povinnosti nepeněžité povahy, lhůty pro její plnění a

   sankce za její nesplnění

 

- postup správce poplatku v řízení, jehož cílem je správné zjištění, stanovení a zajištění úhrady

   Poplatku

 

- nejčastější dotazy týkající se správy místních poplatcích

 

Otázky a odpovědi, individuální konzultace

Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     ČESKÉ BUDĚJOVICE     WEBINÁŘ    
Zpět Zpět