Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Dokazování ve správním řízení.
Lektor semináře:
JUDr. CIGÁNEK Milan - Rada pro veřejný dohled nad auditem
Objednatmapa
18.04.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Dokazování ve správním řízení:

Přednáška je zaměřena na jednotlivé důkazní prostředky ve správním řízení, včetně potřebného judikatorního kontextu. Opomenuty nezůstanou ani méně typické možnosti využitelné při dokazování (google mapy, wikipedie, nahrávky, web archivy apod.). Pozornost je věnována také dalším podkladům pro rozhodnutí a práci s nimi (notoriety, skutečnosti známé z úřední činnosti apod.). Lektor si všímá také procesních pravidel souvisejících s dokazováním (řízení na žádost vs. řízení z moci úřední, řízení sporné, přípustnost koncentrace řízení a její limity, zásada materiální pravdy, zásada volného hodnocení důkazů, součinnost při dokazování, přípustná selekce navržených důkazů apod.). Díky tomu by měli posluchači získat komplexní představu v této stěžejní oblasti správního řízení.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět