Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
OBŘADY A SLAVNOSTI V PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV-378/2021
Lektor semináře:
STRÁNSKÁ Zdena - Odborný lektor
Objednatmapa
13.04.2023
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
15.06.2023
Plzeň - PLZEŇ - Webseminář, Hotel Central - nám. Republiky 33
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

OBŘADY A SLAVNOSTI V PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ
 
Obřady dle zákona
1. Sňatečný obřad - právní předpisy, postupy při realizaci sňatečného obřadu (sňatek občanský, církevní, jiné vhodné místo, jiný čas, sňatek zmocněncem, sňatek v cizině), význam sňatečného obřadu (symbolika), užívání insignie, přípitek, funkce oddávajícího a matrikářky - oblečení, komunikace verbální a neverbální
2. Registrované partnerství - právní předpisy, práce matrikářky před, při a po uzavření registrovaného partnerství
 
Obřady žádané a realizované
1. Jubilejní sňatky (výročí stříbrné, zlaté, diamantové svatby)
2. Vítání občánků (proslov), vítání nových občanů po nabytí státního občanství ČR
3. Loučení s mateřskou školou
4. Vítání prvňáčků
5. Přijetí žáků či studentů vedením obce, města (např. vítězové různých soutěží, v souvislosti s ukončením základní či střední školy atd.)
6. Významné životní výročí občana obce/města
7. Udělení čestného občanství
8. Setkání s dárci krve ..........
 
Seminář má seznámit účastníky se zákonnými obřady, ale i obřady, které se v životě měst a obcí realizují. Průběh semináře bude doplněn o videoukázky a fotografie a odpovědi na případné dotazy.  

Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  PRAHA     Plzeň    
Zpět Zpět