Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Účetní metody – specifika v účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
Lektor semináře:
SVOBODOVÁ Jaroslava - Odborný lektor
Objednatmapa
04.11.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Seminář je určen finančním, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

program semináře:

Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů souvisejících s účetními metodami
Účetní metody v  souladu s ustanoveními vyhlášky č. 410/2009 Sb., včetně jednotlivých specifik

Způsoby oceňování majetku a závazků
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Postup tvorby a použití opravných položek
Odpisování  majetku
Postup tvorby a použití rezerv
Metoda oceňování souboru majetku
České účetní standardy č. 701 až 710  – příklady postupů účtování
Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování webináře.Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět