Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
SLUŽBY SPOJENÉ S BYDLENÍM
Třídenní seminář 14-16. listopadu 2022
Lektor semináře:
BRODECKÁ Věra - Odborný lektor
Ing. DUREC Martin - daňový poradce
Ing. Karel BAŠUS - odborný poradce v energetických odvětvích
Objednatmapa
14.11.2022
Nové Město na Moravě - Hotel Ski, Vlachovická 1000
Prezence 09:30 hodin
Začátek 10:00 hodin

První den 16-18. května 2022 - začíná seminář od 10:00 hod., v druhý a třetí den začíná od 9:00 hod.
       
       PROBLEMATIKA DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY
       Lektor Ing. Bašus Karel
       16. května 2022

       - Zákon č. 67/2013 Sb.  o službách
       - Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování mezi příjemce služeb
       - Metodický pokyn MMR k této vyhlášce
       - Cenové rozhodnutí ERÚ 2022
       - Praktické příklady rozúčtování nákladů na teplo
       - Ceny tepla v roce 2021/2022
       - Zákon č. 458/2000 Sb. – novelizace energetického zákona
       - Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho novelizace
       - Prováděcí vyhlášky k těmto zákonům
       - Registrující přístroje pro dodávku tepla
       - Vyhláška č. 405/2015 Sb.  – rozdělení nákladů na objekty
       - Vyhláška č. 70/2016 Sb. – vyúčtování dodávky tepla od dodavatelů
       - Diskuze a individuální konzultace s lektory      

           
        Účetní a daňová problematika 
        bytových družstev a společenství vlastníků
       Lektor Ing. Durec Martin
       17. května 2022

       Obsah semináře:
  
       1)  Rozdíly v právním postavení bytových družstev a společenství vlastníků
       2) Účtování služeb spojených s užíváním bytů/jednotek  
       3) Účetní a daňová problematika nájmu z družstevních bytů
       4) Účetní a daňová problematika příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku
       5) Účtování ostatních příjmů BD a SVJ, zejména dotací, pojistného plnění atd.
       6) Příjmy vlastníků vs příjmy SVJ
       7) Problematika sestavování přiznání k dani z příjmů právnických osob BD a SVJ
       8) Problematika odvodů z mezd a odměn vyplácených BD a SVJ
       9) Dotazy

        Aktuální informace ke dni konání semináře.


       ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ, SLUŽEB SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTŮ 
       --informace o transpozici směrnice EP a Rady EU--
       Lektor Brodecká Věra
       18. května 2022
         
       Obsah semináře:
               
       1) Transpozice Směrnice EÚ o energetické náročnosti do české legislativy
       2) Změny zákona č. 67/2013 Sb. o rozúčtování služeb a změny v prováděcí vyhlášce č. 269/2015 Sb.
       3) Co uvádět v pravidlech (písemném ujednání) pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových ebytových prostor
       4) Diskuse

  

Cena jednoho semináře (jeden den) je 2 000,- Kč bez DPH, 2 420,- Kč s DPH.
Lze zvolit i jednotlivé dny semináře.
Cena ubytování 800,- Kč (obsahuje: nocleh, snídani, občerstvení)
Cena polopenze je 1000,- Kč (obsahuje: nocleh, snídani, večeři a občerstvení)
Cena plné penze je 1200,- Kč (obsahuje: nocleh, snídani, oběd, večeři a občerstvení)
Při objednání jednolůžkového pokoje účtuje příplatek 200,- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH za jednu osobu a jeden den!        

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  Nové Město na Moravě    
Zpět Zpět