Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Právní odpovědnost škol
Lektor semináře:
JUDr. Eva JANEČKOVÁ - Odborný lektor
Objednatmapa
06.04.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 12:30 hodin
Začátek 13:00 hodin

Právní odpovědnost škol

 

Školení je zaměřené na právní odpovědnost škol s důrazem na individuální odpovědnost ředitelů, ale i jednotlivých pedagogů při běžné školní činnosti. Při činnosti školy často dochází k situacím, kdy jsou ředitelé nuceni řešit nestandardní situace v oblasti občanskoprávní a pracovněprávní odpovědnosti, v některých případech s přesahem do trestněprávní roviny, jež mohou skončit až soudním sporem.

 

V rámci školení se účastníci seznámí s modelovými situacemi, příklady z praxe a s využitím vybrané judikatury si osvojí správné postupy při řešení sporných a nepřehledných situací. Také se seznámí se svými právy a povinnostmi a možnostmi právní ochrany.

 

Zákonný zástupce

·       Kdo je zákonným zástupcem

·       Práva a povinnosti zákonných zástupců a dalších osob

·       Žádost o přijetí ke vzdělávání – podpisy rodičů

·       Dobrá víra ředitele školy

 

Odpovědnost za dítě při vyzvedávání žáka ze školy/družiny

·       Vyzvedávání dítěte, žáka při neshodách zákonných zástupců

·       Vyzvedávání dítěte, žáka nezletilým sourozencem

·       Odpovědnost za dítě, žáka při jeho včasném nevyzvednutí

 

Souhlas s pořízením fotografie

·       Situace, kdy není nutné získat svolení ani souhlas

·       Situace, kdy je nezbytné získat svolení podle občanského zákoníku

·       Situace, kdy je nutné získat souhlas podle GDPR

·       Souhlas zákonného zástupce

·       Okamžik, kdy je nutné získat souhlas žáka, studenta

·       Odpovědnost za nakládání s fotografiemi

 

Odpovědnost školy ve vztahu k žákovi

·       Odpovědnost při úrazu

·       Odpovědnost za poškození věcí

·       Poskytování zdravotních úkonů

 

Odpovědnost zákonného zástupce

·       Odpovědnost za poškození věcí dítětem, žákem, studentem

 

Odpovědnost třetích osob a ve vztahu ke třetím osobám

·       Předávání informací o dítěti, žákovi, studentovi osobám (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce atd.)

·       Trestní odpovědnost učitele

 

 

Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět