Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 109/2017 a AK/PV - 113/2013
Lektor semináře:
JUDr. ZAJONC Myron - Ministerstvo vnitra ČR
Objednatmapa
22.11.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

KROK ZA KROKEM VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

Seminář provede účastníky semináře po jednotlivých krocích správním řízením podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Výklad bude zaměřen převážně pro praxi úředníků územně samosprávných celků a státních zaměstnanců správních úřadů s důrazem na řízení v prvním stupni a možné postupy odvolacích orgánů. 
Může být i přípravou oprávněných úředních osob na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti dle ustanovení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a i § 111 odst. 3 zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Odborný program semináře:

• Východiska právního řízení
  - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků
  - definice správních orgánů
  - zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika)
• Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení
  - Řízení před orgánem prvního stupně
      úkony před zahájením řízení
      zajištění průběhu řízení
      zjišťování podkladů pro rozhodnutí
      rozhodnutí (usnesení)
      zvláštní ustanovení, zvláštní typy rozhodnutí, zvláštní typy řízení
  - Náprava vadných rozhodnutí
      přezkoumávání rozhodnutí
      prohlášení nicotnosti
      uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
  - Právní moc a vykonatelnost (předběžná vykonatelnost) rozhodnutí (usnesení)
  - Exekuce
      definice exekučních správních orgánů
      formy exekuce
• Shrnutí
• Diskuse, dotazy
Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět