Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 435/2016
Lektor semináře:
JUDr. KOCIÁN Miroslav - Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Zaměření kurzu: vysvětlení systému finanční kontroly (FK), pravidla, postupy a organizace FK, práva a povinnosti účastníků

Obsah semináře Finanční kontrola ve veřejné správě:

• Platná právní úprava umožňující výkon finanční kontroly
• Vysvětlení vztahu oprávněných kontrolujících orgánů a kontrolovaných subjektů
• Působnost základního právního předpisu (zákon č. 320/2001 Sb.)
• Působnost kontrolního řádu (zákon 255/2012 Sb.)
• Vymezení základních pojmů ve finanční kontrole 
• Cíle finanční kontroly
• Organizační zajištění výkonu finanční kontroly 
• Předmět finanční kontroly 
• Procesní průběh výkonu finanční kontroly 
• Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných 
• Náležitosti protokolu o provedení kontroly
• Opatření k nápravě, přestupky 
• Nejčastější chyby při výkonu finanční kontroly
• Vnitřní kontrolní systém v systému finanční kontroly ve veřejné správě
• Řídící kontrolní mechanismy
• Úloha interního auditu ve veřejné správě
• Vysvětlení vztahu a odlišností Finanční kontroly a Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných      celků.

Seminář je určen pro: zaměstnance veřejných nebo správních úřadů, úředníky, zastupitele a členy výborů a komisí obcí, měst a krajských úřadů

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat: 
Zpět Zpět