Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Rodinné právo a soudní řízení v rodinných věcech
Lektor semináře:
Mgr. Daniel HOVORKA - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Objednatmapa
10.06.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

„K vybraným otázkám rodinného práva a soudních řízení v rodinných věcech“

 - Aktuální změny v úpravě rodinného práva v občanském zákoníku.
 - Aktuální změny v úpravě rodinněprávních řízení v zákoně o zvláštních řízeních soudních.
 - Soudní praxe ve věci opatrovnictví dítěte a předběžné úpravy poměrů dítěte.
 - Orgán sociálně-právní ochrany dětí jako účastník řízení – druhy řízení, návrhová oprávnění, další práva a povinnosti.
 - Role orgánu sociálně-právní ochrany jako opatrovníka dítěte – hmotněprávní x kolizní opatrovnictví, specifické povinnosti, vyloučení souběhu rolí.
 - Zahraniční legislativa a praxe

Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět