Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 315/2016
Lektor semináře:
JUDr. HEŘMANOVÁ Adéla - Ministerstvo financí ČR
Objednatmapa
31.03.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
21.04.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
25.05.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

OBSAH SEMINÁŘE

Hospodaření územních samosprávných celků podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
a jeho poslední novelizace (zákony č. 609/2020 Sb., č. 484/2020 Sb. a č. 527/2020 Sb.)

• Předmět úpravy zákona č. 250/2000 Sb.
• Nástroje finančního hospodaření – střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet
• Rozpočtový proces a zveřejňování dokumentů
• Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (NFV)
• Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a NFV
• Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a NFV
• Porušení rozpočtové kázně
• Přestupky
• Hospodaření příspěvkových organizací
• Hospodaření DSO
Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     WEBINÁŘ    
Zpět Zpět