Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ
DLOUHODOBÝ MAJETEK - účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 158/2017
Lektor semináře:
SVOBODOVÁ Jaroslava - Odborný lektor
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Dlouhodobý majetek 
a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba 
v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

Tento seminář je určen pro finanční, majetkové a účetní pracovníky těchto organizací. Výklad je zaměřen na klasifikaci a členění majetku v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a  zejména s Českým účetním standardem  č. 701.

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek  takto v platné metodice:
  • Vymezení jednotlivých druhů dlouhodobého majetku
  • Pořizování dlouhodobého majetku a vymezení nákladů související s pořízením
  • Oceňování  a uvedení majetku do užívání
  • Technické zhodnocení majetku – modernizace a rekonstrukce
  • Druhy majetku, které jsou předmětem odpisování a odpisový plán
  • Opravy, údržba, vyřazení prodejem, bezúplatným převodem, likvidací
  • Inventarizace majetku a její srovnání s účetním stavem
  • Nezávazný vzor směrnice o dlouhodobém majetku
  • V závěrečné části budou v diskusi zodpovězeny dotazy účastníků
SOUČÁSTÍ SEMINÁŘE JE NEZÁVAZNÝ VZOR SMĚRNICE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.

 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat: 
Zpět Zpět