Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
JAK NA PROBLEMATICKÉ ZAMĚSTNANCE?
Lektor semináře:
JUDr. BRŮHA Dominik, Ph.D. - Advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů zapsaný na seznamu MPSV, člen AKV Praha
Objednatmapa
07.06.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Obsah semináře:

 1. Aktuální informace z legislativy – schválené změny v zákoníku práce a souvisejících předpisech, výhled připravovaných změn v pracovněprávní legislativě

 2. Povinnosti zaměstnanců versus vedoucích zaměstnanců – povinnosti ze zákona a možnosti stanovení povinností zaměstnavatelem, pracovní řád versus vnitřní předpis

 3. Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy, spolupráce vedoucího zaměstnance s personálním oddělením

 4.Neuspokojivé pracovní výsledky versus porušení „pracovní kázně“

– neomluvené absence,

– nesplnění pokynu nadřízeného, chybovost, špatný a nedostatečný výkon,

– požívání alkoholu a jiných návykových látek,

– kouření na pracovišti,

– krádeže a podvody,

– porušení zákazu jiné výdělečné činnosti, dopravní nehody atd.

– sociální sítě a zneužívání podnikových komunikačních prostředků, vč. internetu a možný postup                      zaměstnavatelů, právo zaměstnanců na ochranu soukromí

– odlákávání jiných zaměstnanců, práce pro konkurenčního zaměstnavatele

– příklady ze soudní praxe

 5.Sankce za porušení povinností

- tzv. vytýkací dopisy, rozlišení, lhůty, obrana proti postihu,

- možnosti mzdového postihu, krácení dovolené – judikatura soudů aj.,

- rozvázání pracovního poměru – výpověď, okamžité zrušení,

- souběh více sankcí ca. zákaz dvojího trestání,

- zákaz pokut v pracovněprávních vztazích, omezení postihu v době prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti atd.

 6.Odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli, vč. ztráty svěřených předmětů, za schodek (dohody o odpovědnosti)

 7.Rozsah náhrady škody, postup při jejím uplatňování a vymáhání, promlčení

 8.možnosti sjednání konkurenční doložky pro dobu po skončení zaměstnání

 9.právní úprava doručování písemností – jak správně doručovat tzv. vytýkací dopisy, rozvázání pracovního poměru, doručování na pracovišti a doručování poštou, úložní lhůty, poučení z judikatury

 10.Přehled aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a jejich dopad na praktické uplatňování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů

 11.Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků, aktuality ke dni konání semináře


Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování webináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět