Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
CESTOVNÍ NÁHRADY
Aktuální právní úprava při poskytování cestovních náhrad v roce 2022
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 494/2016
Lektor semináře:
JUDr. Helena ÚLEHLOVÁ - Ministerstvo práce a sociálních věcí, členka pracovní komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády ČR
Objednatmapa
11.10.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
10.11.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
24.11.2022
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
08.12.2022
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dům kultury METROPOL, Senovážné náměstí 248/2
Objednatmapa
16.12.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Ø  Předpisy, které tvoří úpravu cestovních náhrad a okruh osob, kterým je lze

      poskytovat

Ø  Vysvětlení nutnosti jejich úpravy a poskytování

Ø  Úprava místa výkonu práce zaměstnance a jeho pravidelného pracoviště

      pro účely cestovních náhrad a její vliv na poskytování cestovních náhrad

Ø  Východiska úpravy cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv.

       neziskovou sféru, možnost používání jednotlivých institutů a vztah úpravy

      cestovních náhrad k daňovým předpisům.

Ø  Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách ( nároky na stravné,

      krácení stravného ve vztahu k principu rovnosti a hospodárnosti, souběh

      stravného a úhrady za stravování při školeních, kongresech apod.,

      stravování v dopravních prostředcích, nadlimitní plnění a jeho důsledky,

      výdaje na ubytování, jízdné a předplatní jízdenka, náhrady zaměstnance

      při použití vlastního vozidla (způsob výpočtu náhrady) a nutné vedlejší

      výdaje – příklady, nejčastější chyby a omyly z praxe.

Ø  Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance (příklady,

      stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady).

Ø  Poskytování náhrad při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce

      mimo rozvrh směn v místě výkonu práce, nebo pravidelného pracoviště

      (příklady správných a nesprávných).

Ø  Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách
(sazby zahraničního stravného, krácení, postup při poskytnutí stravného za

      tuzemskou část zahraniční pracovní cesty, zahraniční stravné v dohodnuté

      měně, kurzy pro přepočet na dohodnutou měnu).

Ø  Poskytování zálohy (způsoby poskytnutí, přepočty z Kč na cizí měnu,

      přepočty zálohy na zahraniční stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na

     dohodnutou cizí měnu, příklady, účtování).

Ø  Vyúčtování pracovních cest (vyúčtování v různých cizích měnách,

      účtování u zaměstnavatele, kurzové rozdíly, vyúčtování při neposkytnutí

      zálohy). Termíny vyúčtování ve vztahu k nárokům zaměstnanců.

Ø  Dotazy posluchačů.

Účastníci obdrží e- osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     PRAHA     ČESKÉ BUDĚJOVICE     WEBINÁŘ    
Zpět Zpět