Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
MÍSTNÍ POPLATKY V PRAXI 
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 243/2020, 83/2020
Lektor semináře:
JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ - Odborný a dlouholetý lektor
Objednatmapa
06.12.2022
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

 

MÍSTNÍ POPLATKY V PRAXI

(zajišťování průběhu poplatkového řízení správcem poplatku)

  • Aktuální záležitosti - nejčastější dotazy týkající se místních poplatků, poslední názory   na aplikaci zákona o místních poplatcích v praxi  a krátká informace o přípravě  další novely v procesní oblasti zákona o místních poplatcích
  • Jednotlivé místní poplatky, zejména s ohledem na dotazy po novele zákona o místních poplatcích (k poplatku z pobytu, k poplatku ze psů  a poplatkům za komunální odpad včetně  úpravy procesních ustanovení)
  • Úprava obecně závazné vyhlášky a upozornění na některé její nedostatky  (např. termíny k ohlašovací povinnosti, splatnost apod.)
  • Postup správce poplatků při stanovení místních poplatků a zabezpečení jejich úhrady  (tj. aplikace příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích  a daňového řádu, pokud jde o vyměřovací řízení, vydaní platebního výměru, doručování, vedení evidence, způsoby placení, pořádkové pokuty popř. odpis  nedoplatku pro nedobytnost).Předmětem semináře není vymáhací řízení.
  • Otázky a odpovědi

 

     Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků a  krajů, do jejichž pracovní náplně patří místní poplatky a výkon  jejich správy. Cílem semináře je seznámit úředníky s danou problematikou komplexně, tj. nejen vymezit charakter jednotlivých místních poplatků, ale i postup správce poplatků  v poplatkovém řízení.  

     Dotazy lze předat i písemnou cestou, a to vždy nejpozději dva dny před termínem konání semináře na adresu: orkam@seznam.cz

SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 243/2020
Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět