Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
MÍSTNÍ POPLATKY V PRAXI - aktuální informace po velkých změnách 
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 243/2020
Lektor semináře:
JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ - Odborný a dlouholetý lektor
Objednatmapa
06.10.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
25.10.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
08.11.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
24.11.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
06.12.2022
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

MÍSTNÍ POPLATKY PO VELKÝCH ZMĚNÁCH
(zákonem č. 278/2019 Sb., zákonem č. 543 Sb. a zákonem č. 609/2020 Sb.),

· Aktuality

· Komplexní výklad jednotlivých poplatků (s vyšším důrazem na nový poplatek z ubytování a poplatky za komunální odpad).

· Rozlišení mezi poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství a poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ( zejména pokud jde o rozdíly v procesním postupu správce poplatku při vyměřovacím řízení ,v placením poplatku, v předmětu zpoplatnění, v osvobození).

· Rozdíly v osobě plátce u poplatku z pobytu a poplatku za komunální odpad (poplatek z nemovité věci).

· Náležitosti OZV podle nové právní úpravy (povinné a nepovinné náležitosti).

· Prominutí poplatku a sankce.

· Jednotlivé fáze postupu správce poplatku v poplatkovém řízení formou otázek a odpovědí.

· Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.

S ohledem na využití tzv. on-line seminářů, je součástí semináře kompletní písemný materiál, do kterého jsou zapracovány i současné výsledky diskuzí mezi obcemi a kraji, včetně názorů Ministerstva financí na výše uvedené změny (např. u poplatku z nemovité věci otázka rozsahu zpoplatnění bytových domů nebo nemovitostí zahrnujících byt jako jsou např. hrady, fary, muzea, podnikové rekreační objekty apod.).

Seminář je určen pro pracovníky obecních i krajských úřadů, kteří provádí výkon správy místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování obecně závazných vyhlášek. Velká část semináře bude zaměřena na nový poplatek z pobytu a poplatků za komunálního odpad, včetně procesních ustanovení, a to jak v zákoně o místních poplatcích, tak i v daňovém řádu.
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 243/2020
Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     PRAHA    
Zpět Zpět